JESTEŚMY SZKOŁĄ PARTNERSKĄ:

ul. Ignacego Daszyńskiego 154, 44-100 Gliwice

Pracownia wsparcia i rozwoju dla dzieci i dorosłych

Cedflow

Odkryj swoje możliwości i rozwijaj się w naszej pracowni wsparcia

W Cedflow wierzymy, że każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał, który czeka na odkrycie i rozwinięcie. Nasza “Pracownia wsparcia i rozwoju dla dzieci i dorosłych” to miejsce, gdzie zarówno najmłodsi, jak i dorośli mogą znaleźć wsparcie, inspirację i narzędzia do rozwoju osobistego i zawodowego.

Pomoc specjalistyczna obejmuje:

01.

2

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
(w tym warsztaty wspierające, szkolenia podnoszące kompetencje rodzicielskie)

02.

3

Pracę nad emocjami dziecka, samooceną, złością/ Trening Regulacji Emocji/

03.

4

Trening kształtowania Umiejętności, Społecznych, budowania dobrych relacji
z rówieśnikami i dorosłymi /TUS/

04.

5

Zajęcia uzupełniające wiedzę szkolną: dla uczniów klas 1-3 i klasy 4 /z pierwszym podziałem na przedmioty/ korepetycje,
pomoc w odrabianiu lekcji

05.

6

Zajęcia korygujące zachowanie dziecka

06.

7

Zajęcia podnoszące samoocenę dziecka

07.

8

Pracę nad koncentracją uwagi i uważnością

08.

9

Zajęcia z logopedą

09.

10

Warsztaty rozwijające kreatywność, twórcze myślenie i zapamiętywanie

10.

11

Terapię ręki: ćwiczenia usprawniające pracę rąk w szerokim zakresie (pisanie,
rysowanie, samoobsługa i inne czynności manualne)

11.

12

Poradnictwo zawodowe dla uczniów przy wyborze szkoły średniej lub kierunku studiów
(diagnoza zainteresowań, predyspozycji zawodowych)

12.

13

Poradnictwo zawodowe dla dorosłych

Cedflow (2)

Jesteśmy przekonani, że RAZEM można więcej...

Służymy 20 letnim doświadczeniem specjalistycznej pracy pedagogicznej i psychologicznej.